Potrzebne od Zaraz .
Zacytuj dwie wypowiedzi świętego Szczepana a druga z nich skomętuj a także na koniec coś z życia codziennego z powiązać z tekstu.

1.)Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego,stojącego po prawicy
Boga.A oni podnieśli wielki krzyk , zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem.Wyrzucili go poza miasto i kamieniowali .
2.)A gdy osunął się na kolana ,zawołał głośno;Panie nie poczytaj im tego grzechu.Po tych słowach skonał .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:41:25+02:00
Św. Szczepan to klasyczny przypadek rekcji świata na Bożą prawdę. Zauważmy co zrobili ludzie słuchający św. Szczepana, gdy ten do nich mówił? „Podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy.” Nie mogli słuchać, głoszonego przez niego Bożego słowa. Zabić proroka, niech nas nie niepokoi, nie zawstydza, nie upomina. Niech przestanie mówić o nawróceniu, Bożym prawie i Bożym porządku. Zakneblować go i udusić. I wyrzucić z miasta (zauważmy, że Szczepana wywleczono poza miasto i tam ukamienowano).

Postawa św. Szczepana pokazuje jak różna może być odpowiedź na przychodzącego Boga. Można stać się wiernym Bożym świadkiem (jakim był Szczepan), albo mordercą prawdy (jakim stał się kamienujący tłum).

Przesłanie to to, że warto by nie pozostać jedynie przy tkliwych sentymentach, i zapytać samego siebie, czy przyjmuję do swego życia nie tylko małego Jezusa, ale także to, co On przynosi na świat: wezwanie do nawrócenia, do przemiany swego życia, do życia zgodnego z wolą Bożą.


wydarzenia związane ze św Szczepanem z jego życia:
1
Postawiony przed sanhedrynem, w natchnionych słowach wyrzucał starszym ich zatwardziałość i wyznał przed nimi swoją wiarę w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela.
2
Za to bluźnierstwo sanhedryn skazał go ok. 36 roku na śmierć przez ukamienowanie. Gdy zasypywał go grad kamieni, objawił mu się w samej głębi nieba blask chwały Bożej. Do ostatniej chwili modlił się za swoich zabójców.
3
Pogrzebali go „ludzie bogobojni” w Bet-Gemat. Cesarzowa Eudoksja w V wieku przeniosła jego relikwie do Jerozolimy i złożyła w bazylice pod Bramą Damasceńską. W obawie przed Saracenami przeniesiono je do Konstantynopola, a następnie w 555 roku do Rzymu, do bazyliki św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
4
Opis jego śmierci męczeńskiej przez ukamienowanie sprawił, że jest patronem kamieniarzy artystów. W krajach północno-zachodniej Europy czczono Św. Szczepana jako patrona koni, stąd zwyczaj poświęcania owsa w tym dniu. Wzywany jest także w przypadku bólu głowy, kamicy, kolki i opętania, a także w modlitwie o dobrą śmierć. Św. Szczepan jest określany mianem pierwszego męczennika, a jego imię włączono do kanonu rzymskiego. W ikonografii św. Szczepan przedstawiany jest najczęściej w scenie kamienowania.
2 3 2