Ułóż chronologicznie wydarzenia, numerując je od 1 co 12.
schizma wschodnai
wydanie Dyktatu papieskiego przez grzegorza VII
podpisanie konkordatu wormackiego
ukorzenie się Henryka IV w Canossie przed papieżem
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
bitwa pod Poitiers
ucieczka z Mekki do Medyny
Chrzest Chlodwiga
początek misji Cyryla i Metodego
koronacja cesarska Ottona I
bitwa pod Hastings
traktat w Verdun

1

Odpowiedzi

2010-04-13T17:26:11+02:00
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
chrzest chlodwiga
ucieczka z Mekii do Medyny
bitwa pod Poitiers
traktakt w Verdun
początek misji Cyryla i Metodego
koronacja cesarska Otttona I
schizma wschodnia
bitwa pod Hastings
wydanie Dyktatu papieskiego przez Grzegorza7
ukorzenie się Henryka 6 w Canosie przed papieżem
podpisanie konkordatu wormackiego .
47 3 47