Odpowiedzi

2009-11-04T16:51:48+01:00
Tlenek węgla (IV) jest to dwutlenek węgla. Rośliny wykorzystują go do fotosyntezy ,w celu wytworzenia glukozy

6CO₂ + 6H₂O →(pod wpływem światła) C₆H₁₂O₆ + 6O₂
12 3 12
2009-11-04T18:06:48+01:00
Dwutlenek jest niezbędny rośliną do przeprowadzania procesu fotosyntezy, czyli pochłaniania tlenku węgla (IV), a oddawania nam tlenu. Mogą to czynić dzięki zielonemu barwnikowi - chlorofilowi.
21 4 21