(piszcie wszystkie obliczenia)

zad.1
Pan X przejechał trasę o długości 45km ze średnią prędkością 100 km/h. (Zgodnie z przepisami powinien jechać z prędkością nie większą niż 90 km/h). Ile minut zaoszczędził, łamiąc przepisy.

zad.2
Prędkość jednostek pływających określa się w węzłach 1 węzeł to 1 mila morska na godzinę.
Prom, płynąc ze średnią prędkością 15 węzłów, pokonał trasę Ystad-Świnoujście w ciągu 8 godzin.
Podaj w kilometrach długość trasy, którą pokonał.
Przyjmij, że jedna mila morska to 1,85 km.

Zad.3
(Ślimaki winniczki poruszają się bardzo wolno, ich prędkość wynosi około 5cm/min.
Czasami jednak potrafią poruszać się dwa razy szybciej niż normalnie, wykonują wówczas tzw. galop ślimaka, zostawiając ślad w postaci plam).
a)przeczytaj informację.
Oblicz, jaką odległość pokonałby bardzo wytrzymały ślimak winniczek w ciągu 1 godziny.
Czy bardzo dzielny winniczek w ciągu doby pokonałby odległość 100 metrów.

b)jaką drogę przebyłby galopujący ślimak w ciągu półtorej godziny?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:31:53+02:00
Zad. 1 V₁= 100km/h V₂=90km/h
t₁=? t₂=?
s=45km
V=s÷t
t= s÷v
t₁= 45km÷100km/h= 4,5h t₂=45km÷90km/h= 0,5h
4,5-0,5= 4 h
odp. zaoszcedził 4 godziny
Źle zaoszczędzi 3 min. Robiliśmy z panią