Ponumeruj chronologicznie (1-4) wydarzenia 1989r.Napisz ,jakie jest ich historyczne znaczenie.
-Upadek muru berlińskiego i rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej.
-Obrady Okrągłego Stołu w Polsce.
-Utworzenie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki.
-Zwycięstwo Solidarności w wyborach w dniu 4 czerwca.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T17:29:26+02:00
1 Obrady Okrągłego Stołu w Polsce
2 Zwycięstwo Solidarności w wyborach w dniu 4 czerwca
3 Utworzenie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki
4 Upadek muru berlińskiego i rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej

Znaczenie historyczne jest duże dzięki temu kraje europy środkowej i wschodniej wyszły z biedy,zacofania i weszły na drogę demokracji i kapitalizmu
257 4 257