Na tabliczce znaminieowej prostownicy jest napis 220-240 V, 50 W. Oblicz ile trzeba zapłacić za energie elektryczną zużywaną przez to urządzenie w ciągu 20 dni po pół godziny dziennie. 1 kwh kosztuje 40 gr.
mógł by mi to ktoś tak jasno i rzeczowo wyjaśnić?

1

Odpowiedzi

2010-04-13T17:34:28+02:00
P=50W
t=20*0,5h=10h
k=0,40zł/kWh
K=?
-------------------------------------------------
zużyta energia jest iloczynem mocy urządzenia i czasu jego pracy
W=P*t=50W*10h=500Wh (watogodzin)
500Wh=0,5kWh (kilowatogodzina) bo przedrostek kilo zwiększa jednostkę 1000 razy
K=W*k=0,5kWh*0,40zł/kWh=0,20zł - koszt zużytej energii