Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:40:26+02:00
Rodzaje patologii społecznych:
ALKOHOLIZM
Jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem posiadającą społeczne przyzwolenie patologią. Alkoholicy pochodzą z różnych środowisk i stanowią prawie połowę społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu jest bez wątpienia przyczyną rozbicia wielu rodzin.
NARKOMANIA
Uzależnienie psychiczne-to stan przymusowego, okresowego lub ciągłego używania środka narkotycznego. Przymus ten jest tak silny, że bez przyjęcia tego środka jednostka nie jest w stanie podjąć normalnego działania. Doznaje bardzo przykrych przeżyć psychicznych, a w stanach zaawansowanych również zaburzeń somatycznych.
PRZEMOC
Przemocy dopuszczają się tylko członkowie rodzin patologicznych. Przemoc towarzyszy często alkoholizmowi i prymitywnym obyczajom, jest to także związane z chłodną atmosferą w domu i złą sytuacją socjalną i ekonomiczną rodziny. Do przemocy psychicznej zaliczamy: zastraszenie, nadużycia emocjonalne, brak uczuć. Natomiast do seksualnej kazirodztwo i gwałt.
SAMOBÓJSTWA
Samobójstwo jest rezygnacją człowieka z życia społecznego. Przyczyny podejmowania przez młodzież prób samobójczych nie różnią się od motywacji dorosłych. Najczęściej są to: odrzucenie, poczucie krzywdy, niezrozumienie, brak odporności na stres, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacją finansową, samotność, choroba.
1 5 1