1)
Korzystając z poniższych danych liczbowych, oblicz średnią gęstość zaludnienia kontynentu, Wynik podaj z dokładnością do 1osoby/km2.
Powierzchnia: 7686,8 tys. km2
Liczba ludności: 20,2 mln osób.

2)Gigantyczne drzewa rosnące w Kalifornii?
3) Pasmo górskie w zachodniej części Kordylierów?
4)Masowe przemieszczanie się ludności?
5) Rozpoczęli falę migracji po odkryciu Ameryki przez Kolumba?

na odp czekam do 17.45
6)Nazwa odnosząca się do europejczyków zasiedlających Amerykę po jej odkryciu.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T17:41:03+02:00
1. 20200000:7686,8=2627,88os/km²

2. sekwoje
3.
4.migracja
5. Europejczycy
6.. Kolonizatorzy
1 1 1