W każdym zestawie odszukaj jedną nazwę, która jest ,,intruzem'' zakreśl ją i wyjaśnij, dlaczego nie pasuje do pozostałych.

A) •Karpaty• •Alpy• •Sudety• •Góry Świętokrzyskie•

Wyjaśnienie: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................

B) •granit• • wapień• •piaskowiec• •piasek•

Wyjaśnienie: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................

C) •czarnoziemy• •próchnica• •mady• •gleby bielicowe•

Wyjaśnienie: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................

D) •pomnik przyrody• •rezerwat• •pojezierze• •park narodowy•

Wyjaśnienie: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................

e) •sandr• •skala• •pradolina• •less•

Wyjaśnienie: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T17:22:25+01:00
A: Alpy ,ponieważ nie występują w Polsce.
B:Piasek nie jest skałą litą.
C:Próchnica nie jest glebą ,lecz jej częścią.
D:Pojezierze nie jest formą ochrony przyrody.
E:Skala nie jest pozostałością po lodowcach.
65 2 65
2009-11-04T19:50:20+01:00
A) Alpy-nie występują w Polsce

b)piasek-nie jest skałą(chyba litą)

c)próchnica

d)pojezierze-bo nie jest tak jakby ...no po prostu nie pasuje

e)skała
83 2 83