Odpowiedzi

2010-04-13T17:37:10+02:00
Odbiera sygnały o położeniu ciała z kanałów półkolistych znajdujących się w uchu wewnętrznym. Oczy tez mają swój wkład w to ale w mniejszym stopniu niż kanały półkoliste.
3 5 3
2010-04-13T18:13:18+02:00
Jest to możliwe dzięki czuciu proprioceptywnym (głębokim).
W układzie ruchu człowieka znajdują się receptory pobudzane czynnością statyczną lub dynamiczną układu mięśniowego. Receptory te występują we wrzecionkach nerwowo-mięśniowych, w ścięgnach, na powierzchniach stawowych,w okostnej oraz w błędniku. Receptory znajdujące się w błędniku są odpowiedzialne za zachowanie równowagi. Proprioreceptory wysyłają informacje do ośrodkowego układu nerwowego o położeniu lub ruchu ciała i poszczególnych kończyn względem tułowia.
8 2 8