1.Objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 40 cm³, a krawędź boczna jest pięć razy dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz długość krawędzi tego graniastosłupa.

2. Objętość graniastosłupa sześciokątnego jest równa 180√3 cm³.
Krawędź podstawy ma długość 6 cm. Oblicz wysokość tego graniastosłupa.

3.a.jakie długości mają przekątne podstawy w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym o krawędzi podstawy 10 cm?

b.Jakie długości mają przekątne podstawy w graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy 7 cm. ?

PROSZE TEŻ O OBLICZENIA, NIE TYLKO O GOTOWE WYNIKI

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:47:31+02:00
1)
V=40 cm³
H=5a
a²×H=V
a²×5a=40
5a³=40
a³=8
a=2
2)
V=6× a²√3/4 ×H
180√3= 6*9√3×H
180√3=54√3×H
H=180√3/54√3
H=3⅓
3)
a) 10√2
b) 2*7=14
1 5 1