Potrzebuje pilnie rozwiązanie rozwiązania zadań :
1.Oblicz pole powierzchni i objętość piłki lekarskiej o promieniu r=0,2 m.

2.Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku a=12cm .Oblicz pole powierzchni i objętość.

3.Oblicz pole powierzchni stożka o promieniu podstawy r=4cm i tworzącej L=5cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:46:16+02:00
1 .V= 4/3pir3

V=4/3* 0.2(do potegi3) pi
V= 4/3*0.008 pi
V= 0.0106 pi m3 metrow szesciennych

2. P= 2pi rH

P=2*12*12
P= 2*144 pi
P=288 pi cm 2

V= pi r2H
V= 144*12 pi
V= 1728 pi cm3

3.
P= pi r(r+l)
P= 4(4+5) pi
P= 4* 9 pi
P= 36pi cm2