Odpowiedzi

2009-11-05T20:39:08+01:00
METODY ODPROWADZANIA CIEPŁA METODY ODPROWADZANIA CIEPŁA
Z PODZESPOŁÓW KOMPUTERA Z PODZESPOŁÓW KOMPUTERA
Od początku istnienia urządzeń techniki komputerowej występuje poważny problem Od początku istnienia urządzeń techniki komputerowej występuje poważny problem
związany z odprowadzaniem ciepła z nagrzewających się intensywnie składowych
elementów i podzespołów tych urządzeń. elementów i podzespołów tych urządzeń.

Ciągłe badania w tym względzie w znaczący sposób pozwalają na eliminowanie Ciągłe badania w tym względzie w znaczący sposób pozwalają na eliminowanie
temperatury wytwarzanej przez podzespoły komputera i gromadzonej w obudowach
komputerowych, jednak odbywa się to kosztem głośnej pracy komputera. komputerowych, jednak odbywa się to kosztem głośnej pracy komputera.
Współczesny komputer jest niczym "grzejnik" , a zainstalowane w nim podzespoły
pochłaniają dziesiątki watów energii generując przy tym gigantyczne ilości ciepła,
gdyby nie było odprowadzane mogłoby doprowadzić do całkowitego zniszczenia gdyby nie było odprowadzane mogłoby doprowadzić do całkowitego zniszczenia
komputera. komputera.
Aby temu zapobiec stosuje się różne mniej i bardziej wyrafinowane metody Aby temu zapobiec stosuje się różne mniej i bardziej wyrafinowane metody
odprowadzania ciepła z podzespołow komputerowych i i nagromadzonego ciepła
obudowy komputerowej. obudowy komputerowej.
W powszechnie stosowanych komputerach odprowadzanie ciepła odbywa się W powszechnie stosowanych komputerach odprowadzanie ciepła odbywa się
poprzez zastosowanie: poprzez zastosowanie:
- radiatorów na elementach i podzespołach elektronicznych - radiatorów na elementach i podzespołach elektronicznych
- wentylatorów odprowadzających ciepło na zewnątrz obudowy komputera. - wentylatorów odprowadzających ciepło na zewnątrz obudowy komputera.
Osiąganie przez komputery większej mocy obliczeniowej wiąże się z zastosowaniem większej ilości tranzystorów w podzespołach, a tym samym z wygenerowaniem większej
ilości ciepła. ilości ciepła.
Zastosowanie szybkoobrotowych wentylatorów skutecznie eliminuje wysoką temperaturę
w komputerach, lecz zwiększa poziom hałasu, który też powinien być eliminowany w komputerach, lecz zwiększa poziom hałasu, który też powinien być eliminowany
względu na jego szkodliwość dla zdrowia oraz na jego wpływ na spadek wydajności
pracownika pracującego w hałasie. pracownika pracującego w hałasie.
Podstawowe systemy chłodzenia: Podstawowe systemy chłodzenia:
Pasywny Pasywny - odprowadzanie ciepła poprzez radiatory, nie jest wspomagane mechanicznymi odprowadzanie ciepła poprzez radiatory, nie jest wspomagane mechanicznymi
urządzeniami (wentylatorami) wymuszającymi ruch powietrza. Jest to system najmniej
wydajny, ale bardzo cichy i praktycznie bezawaryjny. wydajny, ale bardzo cichy i praktycznie bezawaryjny.
Aktywny Aktywny - odprowadzanie ciepła jak w układzie pasywnym, - odprowadzanie ciepła jak w układzie pasywnym, wspomagane przez wspomagane przez
wentylatory wymuszające ruch powietrza. Jest to najczęściej stosowana metoda. prostą konstrukcję i dużą wydajność, niestety ze względu na występowanie elementów
ruchomych jest to system stosunkowo głośny. ruchomych jest to system stosunkowo głośny.

Chłodzenie wodą - c - chłodzenie odbywa się na zasadzie wymiany ciepła pomiędzy hłodzenie odbywa się na zasadzie wymiany ciepła pomiędzy
procesorem a blokiem wodnym, w którym znajduje się zamknięty obieg wody. Woda oddaje ciepło do chłodnicy, a ta odprowadza je do powietrza. Chłodnica może być
wspomagana poprzez dodatkowe wentylatory wymuszające obieg powietrza. Układ ten
jest zdecydowanie najbardziej skomplikowany, jednak pod względem wydajności jest
najlepszy. Posiada on również szerokie możliwości rozbudowy, ale koszt takiego układu najlepszy. Posiada on również szerokie możliwości rozbudowy, ale koszt takiego układu
jest zdecydowanie większy od dwóch wcześniejszych układów. jest zdecydowanie większy od dwóch wcześniejszych układów.
Chłodzenie procesora (CPU). Chłodzenie procesora (CPU).
Aby skutecznie chłodzić procesor należy zastosować szybkoobrotowy wentylator Aby skutecznie chłodzić procesor należy zastosować szybkoobrotowy wentylator
tzw. cooler, który montuje się na radiatorze, a ten na procesorze. tzw. cooler, który montuje się na radiatorze, a ten na procesorze.

Radiator, osadzony na procesorze i odprowadza z niego ciepło. Wentylator Radiator, osadzony na procesorze i odprowadza z niego ciepło. Wentylator
ciepło z radiatora do wnętrza obudowy komputera. ciepło z radiatora do wnętrza obudowy komputera.
Przy wyborze coolera należy zwrócić uwagę, aby był on przeznaczony Przy wyborze coolera należy zwrócić uwagę, aby był on przeznaczony
danego procesora, gdyż inny mniej wydajny wentylator może nie podołać danego procesora, gdyż inny mniej wydajny wentylator może nie podołać
procesora, a co się z tym wiąże będzie musiał pracować na pełnych obrotach,
spowoduje jego bardzo hałasliwą pracę. spowoduje jego bardzo hałasliwą pracę.
Kupując wentylator do procesora należy zwrócić uwagę na jego poziom Kupując wentylator do procesora należy zwrócić uwagę na jego poziom
powinien przekraczać 25dB. Dobre i ciche wentylatory tego typu generują powinien przekraczać 25dB. Dobre i ciche wentylatory tego typu generują
poziomie 9-18 dB. poziomie 9-18 dB.
Jeśli brak jest informacji na temat poziomu hałasu na wentylatorze, to należy Jeśli brak jest informacji na temat poziomu hałasu na wentylatorze, to należy
uwagę na ilość obrotów na minutę. Wentylatory pracujące z prędkością uwagę na ilość obrotów na minutę. Wentylatory pracujące z prędkością
są uznawane za ciche, natomiast wentylatory, których prędkość obrotowa są uznawane za ciche, natomiast wentylatory, których prędkość obrotowa
przedziale 2000-4000 obr./min. są wentylatorami głośno pracującymi. przedziale 2000-4000 obr./min. są wentylatorami głośno pracującymi.


Chłodzenie akceleratora.
Drugim po CPU urządzeniem generującym największą ilość ciepła w komputerze jest
karta graficzna. Zastosowane tu w przeszłości wentylatory potrafiły generować poziom
hałasu przekraczający 50dB. hałasu przekraczający 50dB.
Obecnie dla obniżenia poziomu hałasu, a jednocześnie zachowania wysokiego stopnia
odprowadzania ciepła z kart graficznych stosuje się pasywne i bardzo wydajne radiatory odprowadzania ciepła z kart graficznych stosuje się pasywne i bardzo wydajne radiatory oraz markowe wentylatory o bardzo niskim poziomie hałasu produkowane przez firmy
specjalizujące sie w produkcji tego typu wentylatorów.

Chłodzenie płyty głównej. Chłodzenie płyty głównej.
Elementy płyty głównej (chipset) najczęściej chłodzone są dzięki radiatorom, które
odprowadzają ciepło do obudowy komputera.


Chłodzenie dysków twardych.
Ciepło z dysków twardych przymocowanych bezpośrednio do obudowy komputera Ciepło z dysków twardych przymocowanych bezpośrednio do obudowy komputera
oodprowadzane jest bezpośrednio do wnętrza obudowy komputera. Jednak taki sposób
montażu dysku może powodować wibracje i rezonansy obudowy komputera, co jest montażu dysku może powodować wibracje i rezonansy obudowy komputera, co jest
dodatkowych żródłem hałasu. dodatkowych żródłem hałasu.
Aby tego uniknąć, należy stosować tzw. kieszenie dysków twardych z zamontowanym Aby tego uniknąć, należy stosować

Aby tego uniknąć, należy stosować tzw. kieszenie dysków twardych z zamontowanym
wentylatorem odprowadzającym ciepło z kieszeni. wentylatorem odprowadzającym ciepło z kieszeni.
Pod względem poziomu hałasu rozwiązanie wydaje się być lepsze, ale jeśli chodzi o
odprowadzanie ciepła, bezpośrednie umocowanie dysku w obudowie komputera daje
lepsze wyniki. lepsze wyniki.
Chłodzenie zasilacza. Chłodzenie zasilacza.
Współcześnie stosowane zasilacze w większości przypadków posiadają wbudowane w
obudowę zasilacza wentylatory odprowadzające ciepło bezpośrednio poza obudowę
komputera.
Odprowadzanie ciepła z obudowy komputera. Odprowadzanie ciepła z obudowy komputera.

Istotnym elementem w procesie odprowadzania ciepła z komputera jest wyeliminowanie
nagromadzonego ciepła z obudowy komputera. nagromadzonego ciepła z obudowy komputera.
Aby to osiągnąć stosuje się różne metody. Jedną z nich jest pozostawienie szczelin
wentylacyjnych w obudowie komputera, jednak w powszechnych obecnie komputerach
ilość nagromadzonego ciepła jest tak duża, że konieczne stało się odprowadzanie ciepła ilość nagromadzonego ciepła jest tak duża, że konieczne stało się odprowadzanie ciepła
na zewnątrz przy użyciu wentylatorów. na zewnątrz przy użyciu wentylatorów.
Wentylatory te najczęściej są duże i wydajne. Przy doborze takiego wentylatora należy Wentylatory te najczęściej są duże i wydajne. Przy doborze takiego wentylatora należy
pamiętać o zachowaniu jego niskiego poziomu głośności. pamiętać o zachowaniu jego niskiego poziomu głośności.
Często stosuje się jeden wentylator odprowadzający ciepło na zewnątrz, ale mogą w
obudowie komputera wystąpić dwa lub więcej wentylatorów. obudowie komputera wystąpić dwa lub więcej wentylatorów.
Należy jednak przy budowie komputera zachować jak najniższy pobór mocy, w związku z
tym konnieczna jest optymalizacja wszystkich rozwiązań zastosowanych w komputerze.
4 2 4