Na świecie istnieje wiele organizacji,które zajmują się współpracą międzynarodową.
Dopisz nazwę organizacji,której celem jest:
1. Zapewnienie stabilnego euroatlantyckiego bezpieczeństwa -
2. Kontrola produkcji i sprzedaży ropy naftowej -
3. Likwidacja barier celnych w handlu towarami na terenie Ameryki Północnej -
4. Współpraca gospodarcza w Europie -

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:49:59+02:00
1. chyba NATO
2.OPEC(Ogranizacja Państw Eksportujacych Ropę Naftową)
3.NAFTA(Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego handlu)
4.EFTA(Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) lub Grupa Wyszehradzka
5 5 5