Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T17:44:57+02:00
Najważniejszą dynastią panującą na ziemiach polskich była dynastia Piastów, która wywarła ogromny wpływ na powstanie i późniejszy rozwój państwa polskiego. Panowanie dynastii Piastów możemy podzielić na trzy kluczowe okresy: wczesnopiastowski, rozbicia dzielnicowego oraz okres ostatnich Piastów. Podczas panowania całej dynastii od Mieszka I aż do Kazimierza Wielkiego obserwujemy zróżnicowany stopień zaangażowania społeczeństwa w funkcjonowanie państwa oraz liczne przemiany zarówno gospodarcze jak i polityczne, które wywierają istotny wpływ na działania jego obywateli. Ogólnie rzecz biorąc terminem społeczeństwo określamy ogół obywateli zamieszkujących obszar danego państwa oraz posiadających podstawowe cechy takie jak: wspólna kultura, przestrzeń czy tożsamość.
4 3 4