Hasła i wezwania Jana Pawła II do młodych oraz ich znaczenie w naszym życiu.
Proszę o podanie wybranych cytatów skierowanych do młodzieży oraz wyjaśnienie w kilku zdaniach ich znaczenia w naszym życiu. Proszę nie przesyłać mi żadnych linków. Dam najj ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:50:02+02:00
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.” - Ten cytat oznacz to że musimy zawsze być ambitni, robić wiele a nie tylko biernie się przyglądać temu co robią inni.

„(...) człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą. Do zwycięstwa nad tym, co krepuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczenia, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa.” - Człowiek jest powołany do tego aby wygrywać, przezwyciężać wszystko i dojśc do celu który pragnie osiągnąć. Człowiek ma prawo wygrywać i opierać się złu.
3 5 3