Odpowiedzi

2010-04-13T17:49:54+02:00
OBRZĘD- zespół uświęconuch tradycją czynności i praktk towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze rodzinnym np. Msza Świeta

OBYCZAJ- powrzechnie przyjęty tradycyjny sposób postępowania charakterystyczny dla danej grupy ludzi, danego terenu, czasu zazwyczaj np. różne stroje ludowe

TRADYCJA- zasady postępowania, poglady wiadomości przechodzące z pokolenia na pokolenie występujące przez jakiś czas i utrwalające się potem zwyczajowo, takie przekazywanie tych zasad obyczajów nastepnym pokoleniom np. w Chinach tradycją jest bandarzowanie stóp dzieciom najczęściej 15-letnim

Polska - oficjalnie Rzeczpospolita Polska – państwo położone w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami (na zachodzie), Czechami i Słowacją (na południu), Ukrainą i Białorusią (na wschodzie), na północnym wschodzie z Litwą oraz na północy z Rosją (obwód kaliningradzki). Ponadto polska granica wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji.

Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.