Zadanie 1 . : Adam , Bogdan , Darek są braćmi . Gdy Tomek spytał ile lat ma każdy z nich , Darek powiedział : '' Ja jestem dwa lata starszy od Adama a Bogdan jest o dwa lata starszy od Adama . Razem mamy 34 lata . To Ci powinno wystarczyć . '' . Ile lat ma każdy z braci ? .
zadanie 2 . : W sklepie na półce stoją trzy rodzaje kremów kosmetycznych . Krem rumiankowy jest dwa razy droższy od nagietkowego , a różany jest o 5 zł droższy od rumiankowego . Zapisz odpowiednie równanie i oblicz ceny tych kremów wiedząc ,że razem kosztują 37 zł .
zadanie 3 : Dorota jest trzy razy młodsza od swojego taty , a 4 lata temu była od niego cztery razy młodsza . Ile lat ma Dorota ?
zadanie 4 : Krysia ma trzy razy więcej pieniędzy od Ani . Gdyby Krysia oddała Ani 7 zł , to obie dziewczynki miałyby taką samą ilość pieniędzy . Ile pieniędzy ma Ania ? .
Zadanie 5Rozwiąż równania : a ) x+(x-6)=x+10
b ) 5 (x-3)-(x-1)=2
Zadanie 6 : Rozwiąż podane nierówności :a) 4(x-3)+6<18
b) 30-3(2x-9) > 7(3x+12)
Zadanie 7 Odcinek długości 760 cm . podzielono na trzy odcniki tak , aby długość pierwszego odcinka stanowiła połowę długości drugiego odcinka , zaś długość trzeciego odcinka stanowiła 80 % długości pierwszego odcinka . Oblicz długości otrzymanych odcinkow.
Zadnie 8 : Ile soli trzeba wsypać do 21 kg . solanki 5 % , aby otrzymać solankę 7%?
Ile wody należy dolać do 3 kg . solanki 10 % , aby otrzymać solankę 6 % ?
Zadanie 9 : Wyznacz wskazane wielkości
z = 7-y ; y
d=a+bc; c

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T18:21:09+02:00
ZAD 1
a-Adam
b-Bogdan
d- Darek

2a=d
b=2+a
a+b+d=34

b=2+a
a+b+2a=34
a+2+a+2a=34
4a=32/4
a=8

b=2+8
b=10

d=2a
d=2*8
d=16 Odp Darek ma 16 Bogdan 10 a Adam 8

ZAD 2
rumiankowy-a
różany-b
nagietkowy-c
a=2c
5+a=b
a+b+c=37

2c+5+a+c=37
5c=32/5
c=6,4

a=2*6,4
a=12,8

b=12,8+5
b=17,8 Odp: Krem rumiankowy kosztuje 12,8 Różany 17,8 nagietkowy 6,4

ZAD 3
d- Dorota
t-tata
3d=t
4(d-4)=(t-4)

3d=t
4d-16=t-4

3d=t
4d-t=-4+16

3d=t
4d-t=12

3d=t
4d-3d=12
d=12
3*12=t
d=12
t=36 Tata ma 36 a Dorota 12

ZAD 4
k-Krysia
a-Ania
3a=k
k-7=a

3a=k
3a-7=a

3a=k
3a-a=7

3a=k
2a=7/2

]3a=k
a=3,5

3*3,5=k
k=10,5 Ania ma 3,5 zł a Krysia 10,5 zł

ZAD 5

x+x-6=x+10
2x-6=x+10
2x-x=10+6
x=16

5 (x-3)-(x-1)=2
5x-15-x+1=2
4x=16/4
x=4

ZAD 6

4(x-3)+6<18
4x-12+6<18
4x-6<18
4x<24/4
x>6

30-3(2x-9) > 7(3x+12)
30-6x+27>21x+84
57-84>21x+6x
-27>27x/27
-1<x

ZAD 7
x- I odcinek
y- II odcinek
r-III odcinek

x=1/2*y
r=0,8x
x+y+r=760

2x=y
r=0,8x
x+2x+0,8x=760
3,8x=760/3,8
x=200

2*200=y
400=y

r=0,8*200
r=160 Odległość I odcinka wynosi 200 drugiego odcinka 400 a trzeciego odcinka 160

ZAD 9
z = 7-y ; y
z-7=-y/(-1)
-z+7=y

d=a+bc; c
d-a=bc/b
c=(d-a) przez b
2 5 2