Pływak przepływa rzekę będąc zwróconym cały czas prostopadle do nurtu rzeki. Woda płynie z prędkością 0,4 m/s prędkość pływaka względem wody wynosi 0,3m/s. Z jaką prędkością względem brzegu porusza się pływak i jaki kąt tworzy prędkość wypadkowa z linią brzegu rzeki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T17:11:18+01:00
0,3² + 0,4² = x²
x = 0,5

Z taką prędkością porusza się względem brzegu

kąt

⅘ = sinα
α≈53,13°