Odpowiedzi

2010-04-13T19:07:49+02:00
Za pomocą silnika o mocy 100 W podniesiono drewniany kloc o masie 10 kg na wysokość 2 m. Oblicz czas pracy silnika. Przyjmij, że g = 10 m/s2.

P=W/t
t=W/P=m*g*s/P = 10 * 10 * 2 / 100 =2s