Skrzynię o masie = 100 kg pchamo przed sobą, działając siłą pod kątem 30 stopni do poziomu. W ten sposób ruchem jednostajnym przesunięto skrzynię na odległość s=10m. Oblicz wielkość wykonanej pracy, zakładając, że współczynik tarcia f=0,33,

Skrzynię o masie m przesunięto ruhem jednostajnym wzdłuż równi w górę na wysokość h. Siła ciągnąca skrzynię była równoległa do równi. Jaką prace wykonano? Przyjmij że znasz też kąt nachylenia równi i współczynnik tarcia f.
Proszę o pomoc 1!

1

Odpowiedzi

2010-04-13T18:24:59+02:00
1.
Pracę wykonuje pozioma składowa siły F

W=F*s*cosα

F*cosα=T
T=(mg-F*sinα)f
F*cosα=(mg-F*sinα)f
Obliczamy siłę F
F=mgf/cosα+sinαf

W=(mgf/cosα+sinαf)*cosα*s
W=(100*10*0,33/1,035)*8,7=2774J

2.

Drogą niech będzie S

S=h/sinα

Fw=0

F=mgsinα+mgcosα*f

W=F*S
W=(mgsinα+mgcosα*f)*h/sinα