TEMAT: OBLICZANIE PROCENTU DANEJ LICZBY

zad.1
Grupie 150 osób zadano pytanie: Jak najczęściej spędzasz wolny czas?
W tabeli podano wyniki tej ankiety. Uzupełnij tabelę.

Jak spędzasz Liczba Ułamek Procent
wolny czas? wskazań

sport 6 6/150=1/25=4/100 4%
telewizja 60 60/150=2/5=40/100 40%
książka 24 24/150=12/75=16/100 16%
kino lub teatr 12 12/150=........=.......... .... %
komputer 48 48/150=........=.......... .... %

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:03:13+02:00
Sport 6 6/150=1/25=4/100 4%
telewizja 60 60/150=2/5=40/100 40%
książka 24 24/150=12/75=16/100 16%
kino lub teatr 12 12/150=2/25=8/100 8%
komputer 48 48/150=8/25=32/100 32%
3 5 3