Odpowiedzi

2010-04-13T18:00:00+02:00
V = P × H

p = 10 × 10
p= 100

V = 100 × 10
V = 1000 [cm³]