Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:58:21+02:00
:)
1. Widok Krakowskiego Przedmieścia od strony Nowego Światu
Po lewej stronie obrazu przedstawiony został kościół św. Krzyża oo. Misjonarzy, wzniesiony w latach 1679-1696 według projektu Józefa Szymona Bellottiego. Sama fasada kościoła jest późniejsza, ukończona w 1760 r. Obecnie przed tym kościołem znajdują się schody pochodzące z 1818 r. i figura Chrystusa z 1858 r. Z prawej strony – brama na dziedziniec Szkoły Rycerskiej, obecnie Uniwersytet Warszawski, dalej pałac Stanisława Poniatowskiego, gdzie oczekiwał na wyniki elekcji przyszły król Stanisław August.

2. Widok kościoła Wizytek
Przed kościołem znajdował się targ siana. Siostry sprowadziła do kraju królowa Ludwika Maria. Fasada kościoła p.w. Opieki św. Józefa, zbudowana była w latach 1728-1733 i dokończona po poł. XVIII w. Po prawej stronie sąsiadował z kościołem teren Szkoły Rycerskiej.

3. Widok kościoła Karmelitów
Obraz przedstawia fragment Krakowskiego Przedmieścia z fasadą kościoła Karmelitów ukończoną według projektu w 1782 r. z fundacji Michała i Karola Radziwiłłów. Z prawej strony wznosi się pałac Radziwiłłów, przebudowany w 1819 r. na Pałac Namiestnikowski, obecnie siedziba Prezydenta RP.

4. Krakowskie Przedmieście w stronę kolumny Zygmunta III i Bramy Krakowskiej
Po prawej stronie – figura Matki Boskiej Pasawskiej, wzniesiona przez architekta Józefa Bellottiego na pamiątkę zwycięstwa Jana III pod Wiedniem. Za nią kaplica Karmelitanek Bosych, pałac Zamoyskich, klasztor i kościół Bernardynów z dzwonnicą. W głębi – szczyt kolegiaty p.w. św. Jana, kolumna Zygmunta III, za nią Brama Krakowska – główny wjazd do Starego Miasta i Zamku. Plac Zamkowy powstał dopiero w latach 1818-1821. Rozebrano wówczas Bramę Krakowską, przylegającą do niej kamienicę i oficyny przed Zamkiem. Z lewej strony – ciąg kamienic mieszczańskich.

5. Widok ul. Miodowej od ul. Senatorskiej
Po lewej stronie jest ukazany pałac Biskupów Krakowskich po gruntownej przebudowie z inicjatywy biskupa Kajetana Sołtyka z lat 1760-1762, dalej nieistniejący pałac bankiera Teppera (obecnie w tym miejscu jest wylot Trasy W-Z), za nim – kościół Kapucynów, votum Jana III za zwycięstwo pod Wiedniem, w którym został pochowany Canaletto, w głębi Pałac Rzeczypospolitej. Po prawej stronie widać pałac Jana Klemensa Branickiego, hetmana wielkiego koronnego, który po wojnie odbudowano wzorując się na tym obrazie. Na rogu ul. Senatorskiej malarz uchwycił scenę sprzedaży rycin.

6. Widok Krakowskiego Przedmieścia od strony Bramy Krakowskiej
Po lewej stronie – Kolumna Zygmunta III zaprojektowana przez Augustyna Locciego i Konstantego Tencallę, figurę króla wykonał Daniel Tym według modelu Clemente Moli. Za nią – kościół i klasztor Bernardynek (rozebrane około 1843 r.), kościół Bernardynów p.w. św. Anny (obecna fasada powstała około 1788 r.), kaplica Karmelitanek Bosych, w głębi kościół Karmelitów i wieże kościoła św. Krzyża. Ulicę zamykają domy zburzone w 1864 r. (na ich miejscu znajduje się skwer Hoovera i pomnik A. Mickiewicza z 1898 r.). Z prawej strony, na rogu z ul. Senatorską stoi kamienica Johna, odbudowana według tego obrazu. W głębi na ul. Senatorskiej – pałac Biskupów Krakowskich, stojący na rogu ul. Miodowej, która nie miała wówczas połączenia z Krakowskim Przedmieściem (zostało ono przebite w 1887 r. w miejscu, gdzie na obrazie widzimy bramę pałacu Jacka Małachowskiego). Z prawej strony, u dołu sygnatura malarza i opis budowli przedstawionych na obrazie.

prosze,najkrocej jak sie da chyba,mozesz jeszcze poskracać to lub wywalić te daty kiedy byl np. wzniesiony ten kościół:P

5 3 5