Przetłumaczcie Tekst !


Madrid .

Madrid is the capital city of Spain with something for everyone . It has both (stone/historic) buildings like the Royal Palace and spectacular 2) (tall/glass) skyscrapers like the Puerta de Europa . For visitors who enjoy spending money there are 3) (big/modern) shoppings centres and for those who prefer a relaxing cup of coffee there are quiet 4) (brick/red) cafes in numerous squares .Of special interest is the Plaza de Espana with the 5) (bronze/small ) statues of Don Quixote and Sancho and the 6) (huge/stone) statue statue of Cervantes that towers above his characters .Madrid is a city of the past , present and future welcomes both the old and the young .

3

Odpowiedzi

2010-04-13T17:57:18+02:00
Madryt jest stolicą Hiszpanii coś dla siebie. Ona zarówno (kamień / historyczne) budynki, takie jak Pałac Królewski i spektakularne 2) (wysoki / szkło) drapaczy chmur jak Puerta de Europa. Dla użytkowników, którzy korzystają wydawać pieniądze są 3) (duża / nowoczesny) zakupy ośrodków i dla tych, którzy wolą relaks przy filiżance kawy są ciche 4) (cegła / red) w licznych kawiarniach kwadratów. Szczególnie interesujące jest Plaza de Espana z 5) (brąz / mała) posągi Don Kichot i Sancho i 6) (ogromny / kamień) pomnik pomnik Cervantesa, która góruje nad jego znaków. Madryt to miasto z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości z zadowoleniem zarówno starych, jak i młodych.
4 3 4
2010-04-13T17:57:46+02:00
Madryt jest stolicą Hiszpanii z czymś dla każdego. To ma obydwa (kamienny/historyczny) budynki lubią Królewski Pałac i wielkie widowisko 2) (wysoki/szkło) drapacze chmur lubią Puerta de Europa. Dla gości, którzy lubią pieniądze na przyjemności tam są 3) (duży/współczesny) zakupy centra i dla tych, którzy wolą relaksującą filiżankę kawy tam są ciche 4) (ceglany/czerwony) cafes na liczne kwadraty. ze szczególnego interesu jest Placem de Espana z 5) (brąz/mały) posągi Don Kichote i Sancho i 6) (olbrzymi/kamień) posąg posągu Cervantesa, który jest wyższy od jego charakterów. Madryt jest miastem przeszłości, prezentu i przyszłych powitań obydwa stary i młody .
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:06:35+02:00
Madryt jest stolicą Hiszpanii z czymś dla każdego(każdy znajdzie coś dla siebie -tak bardziej po polsku ;) ) Posiada obydwa (kamienne/historyczne) budynki jak Pałac Królewski i spektakularne (wysokie/szklane) drapacze chmur jak Puerta de Europa. Dla odwiedzających, którzy lubią wydawać pieniądze są (duże/nowoczesne) centra handlowe, a dla tych którzy wolą relaksujący kubek kawy są ciche (ceglane/czerwone) kafejki na ulicy numerów. Jednym ze szczególnie ciekawych miejsc jest Plaza de Espana z (?/małymi) posążkami Don`a Quixote`a i Sancho i (ogromny/kamienny) posąg Cerventa,który opisuje jego charakter. Madryt jest miastem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości witającym zarówno młodych jak i starych.
1 5 1