Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:59:14+02:00
Szczególne znaczenie w dziejach Uniwersytetu miał rok 1400, kiedy to król Władysław Jagiełło, dzięki osobistej darowiźnie królowej Jadwigi, odnowił uczelnię i wprowadził istotne zmiany organizacyjne. Już w 1397 r. papież Bonifacy IX udzielił pozwolenia na otwarcie brakującego fakultetu teologicznego, decyzją tą stawiając Akademię Krakowską na równi z innymi uczelniami europejskimi. Ustawy króla Jagiełły otworzyły nowy rozdział w historii krakowskiej Alma Mater. W tej uczelni zrodziły się idee zarządu państwa. Dzięki grupie uczonych, którzy przyczynili się do odrodzenia akademii i odegrali ważną rolę w jej rozwoju na początku istnienia, uczelnia ta stała się jednym z najświetniejszych uniwersytetów w Europie.
Akademia Krakowska nigdy nie zapomniała roli królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły, co w 1818 r. uznano oficjalnie nadając uczelni nową nazwę, Uniwersytet Jagielloński, podkreślając w ten sposób znaczenie odnowicieli uniwersytetu.
14 2 14
2010-04-13T17:59:42+02:00
Jadwiga i Jaggieło przyczynili się do rozwoju akademii ofiarując klejnoty i złoto, aby wspomóc finansowo uczelnię.
7 2 7
2010-04-13T18:03:07+02:00
Jadwiga jako królowa dbała o swoich poddanych, tak jak matka dba o swoje dzieci. Zależało jej na tym, by nie cierpieli biedy, zwłaszcza duchowej. Wiarę traktowała jako najcenniejsze bogactwo i troszczyła się o jej rozwój. Doceniała wiedzę teologiczną, która czyni wiarę światłą i świadomą. W związku z tym była prawdziwym mecenasem studiujących duchownych. Misjonarzom z Litwy ufundowała dom przy Uniwersytecie Karola w Pradze - zanim jeszcze w Akademii Krakowskiej powstał Wydział Teologiczny. Ale już w 1397 roku uzyskała zgodę na utworzenie takiego wydziału w Krakowie. Z zagranicy sprowadziła na swój dwór uczonych kapłanów-profesorów. Utrzymywała osoby studiujące, a na odnowienie Akademii i erygowanie Wydziału Teologicznego przeznaczyła w testamencie wszystkie swe klejnoty. Przyczyniła się w ten sposób do przekształcenia Akademii w Uniwersytet, z czasem zwany Jagiellońskim.
7 2 7