Ćwiczenie 2
Sporządź w arkuszu tabele obliczające wartości funkcji
y = - 3 x +1,2 a następnie sporządź wykres liniowy dla
tej funkcji w przedziale argumentów od –3 do 3 z rozsądnie zaplanowanym krokiem obliczeń (co 1).
Następnie dodaj do tabeli dwa wiersze i wykonaj dla tych samych argumentów obliczenia dla funkcji
y = - 2 x +1/3
i
y = 3 x + 1/2 oraz popraw wykres dodając pozostałe dwie funkcje.

Ćwiczenie 3
Kupujesz często słodycze. W sklepie, gdzie robisz zakupy, dowiedziałeś się, że przy zakupie 10 sztuk słodyczy
otrzymasz od sprzedawcy rabat w wysokości 10%. Wykorzystaj arkusz kalkulacyjny do obliczenia, ile zapłacisz, jeżeli robiłeś zakupy wg poniższej listy:


Towar Ilość [szt] Cena Wartość Rabat Wartość z rabatem
Wafel 14 0,70 zł
Baton 13 1,20 zł
Ciastko 19 0,65 zł
Czekolada 20 2,20 zł
Do obliczenia rabatu użyj funkcji warunkowej jeżeli: rabat = 10% wartości towaru przy liczbie 10 sztuk i więcej, natomiast poniżej 10 sztuk rabat = 0.

Ćwiczenie 4
Chcesz wpłacić do banku pewną kwotę pieniędzy. Masz do wyboru 4 okresy lokaty: 3-miesięczny, 6-miesięczny, roczny i dwuletni (oprocentowanie podane jest w skali roku). Oblicz za pomocą arkusza kalkulacyjnego wysokość odsetek dla poszczególnych lokat oraz końcową kwotę wypłaty.
Wykorzystaj poniższy projekt arkusza.

Kwota Czas Procent Odsetki Wypłata
1000 zł 3 mies. 18%
1000 zł 6 mies. 19%
1000 zł 1 rok 20%
1000 zł 2 lata 22%

Zadanie musi być w Excelu wykonane.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T13:48:52+02:00