Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:33:51+02:00
zamek
soplica
inwokacja
bonaparte
horeszkowie
Wojski
Robak
RejeNt
Gerwazy
Protazy
zosia
dobrzyn
domejko
świątynia
Jankiel


1.Tytuł drugiego rozdziału.
2.Rodowe nazwisko głównych bohaterów.
3. Rozpoczyna Pana Tadeusza
4. Cesarz Francji, który przewija się na kartach epopei.
5.Dawni właściciele zamku.
6.Krewny i przyjaciel który witał powracającego Tadeusza.
7. Przydomek Jacka Soplicy, jako księdza.
8. Kłócił się z Asesorem czyj hart wygrał polowanie.
9. Ostatni klucznik Horeszków.
10. Imię Woźnego.
11. Ukochana Tadeusza.
12.Zaścianek, który zamieszkuje zubożała szlachta
13.... i Dowejko
14........ Dumania
15. Imię Żyda, który miał karczmę.
1 2 1
2010-04-13T18:36:17+02:00
1.Jak miała na imie córka Stolnika.
2.Co było herbem rodu Horeszków.
3.Jakie grzyby zbierał Wojski podczas grzybobrania?
4.Jak inaczej nazywano Gerwazego?
5.Jak w P.T nazywa się schronienie niedzwiedzia?
6. Kto prowadził karczmy?
7.Potrawe , którą podano Jackowi Soplicy to..?
8.Do jakiego zakonu należał ksiądz Robak?
9.Na jakim instrumencie grał Jankiel?
10.Jak nazywano miecz Gerwazego?
11.Jak nazywał się pies Asesora?
12.Jacek soplica- Robak to ojciec...?
13.Kto zabił niedzwiedzia podczas polowania?
14.Jakie owady pokąsiły telimene?
15.Kto obudził Tadeusza na polowanie?
LITERY DO HASŁA MAM PONIŻEJ NAPISANE Z DÓRZYCH LITER!

Ewa
Półkozic
muchOmory
moPankiem
matEcznik
Jankiel
czArna polewka

berNardynów
cymbAłach
scyzoRyk
sOkół
taDeusza
rObak
mróWki
zosiA
HASŁO: EPOPEJA NARODOWA
Mam nadzieje , że pomogłam;))
Licze na naj;)

1 5 1