1)Oblicz stosunek masowy pierwiastków w NH3
2)Podaj wartościowości pierwiastków w związkach:NO2, AlCl3, ZnS H2O2, Cl2O7, FeJ3, CuO, NaCl, HCl
3)Napisz reakcję spalania potasu i reakcję rteci (I) z chlorem.
4)Ile gram wody powstanie z 24g wodoru i 96g tlenu? Zapisz reakcję
Prosze pomóżcie szybko daje 15 pnkt

1

Odpowiedzi

2013-06-28T20:48:27+02:00

Zadanie 1.

N   |   H   =   14u   |   3·1u   =   14   |   3

 

Zadanie 2.

NO₂            N (I)       O (II)

AlCl₃          Al (III)     Cl (I)

ZnS            Zn (II)     S (II)

H₂O₂          H (I)        O (II)

Cl₂O₇         Cl (VII)    O (II)

FeI₃            Fe (III)     I (I)

CuO           Cu (II)     O (II)

NaCl          Na (I)      Cl (I)

HCl            H (I)         Cl (I)

 

Zadanie 3.

4K + O₂ ⇒ 2K₂O

2Hg + Cl₂ ⇒ 2HgCl

 

Zadanie 4.

  2H₂   +   O₂   ⇒   2H₂O

  4g  ----  32g

24g  ----  X

X = (24g · 32g) : 4g = 192g   -   tlenu w tej reakcji wzięto w niedomiarze, dlatego też ilość powstającej wody bedzie zależała od ilości tlenu.

 

2H₂   +   O₂   ⇒   2H₂O

              32g  -----  36g

              96g  -----  Yg

Y = (96g · 36g) : 32g = 108g

 

Odp.: Powstanie 108g wody.