Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:25:40+02:00
L^=h^+(1/2l)^
20^=h^+10^
h^= 400-100
h^=300
h=10√3
Pc=Pp+3Pb
Pc=a^+4*1/2*a*h
Pc=20^+4*1/2*20*10√3
Pc=400+400√3
Pc=400*(1+√3)
1 5 1
2010-04-13T18:33:33+02:00
A=20cm
l=a=20cm
Pp=a²
Pp = 20²
Pp = 400cm²
a√3
h= ------
2
20√3
h = ------- = 10√3
2
a*h
Ppb = 4*-------
2

Ppb = 2ah
Ppb = 2*20*10√3
Ppb = 400√3

Ppc = Pp + Ppb

Ppc = 400+400√3


Ppc = 400(1+√3) cm²