1. Wymień różnice między DNA a RNA.
2. Opisz szczegółowo budowę DNA
3. Wyjaśnij rolę tRNA i mRNA.
4. Jak przebiega podział redukcyjny - mejoza?
5. Wiedząc, że brązowa barwa oczu u ludzi jest cechą dominującą nad niebieską, sprawdź, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia dzieci o niebieskich oczach, jeżeli matka ma brązowe oczy i jest heterozygotą, a ojciec ma niebieskie oczy.
6. Czy matka daltonistka i zdrowy ojciec będą mieć zdrowe dzieci?
7. Określ liczbę kodonów oraz liczbę nukleotydów w cząsteczce białka zbudowanej z 5 aminokwasów.
a) Liczba kodonów ………..
b) Liczba nukleotydów.......
8. Podaj trzy przykłady transgenicznych roślin i zwierząt.
9. Kto był matką Dolly?
10. Co to jest transgen?

1. Napisz, czego dotyczy różnorodność genetyczna?
2. Opisz znaczenie białek dla organizmu?
3. Z czego składa się nukleotyd?
4. Na czym polega zasada komplementarności?
5. Jak nazywali się uczeni, którzy opracowali model cząsteczki DNA?
10. Dlaczego mówimy, że kod genetyczny jest uniwersalny?
11. Jakie organizmy nazywamy genetycznie zmienionymi?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:23:08+02:00
2.DNA zbudowane jest z zasad azotowych takich jak:guanina cytozyna tymina adenina oraz cukier dekksyryboza i reszta kwasu fosforowego