Odpowiedzi

2010-04-13T18:19:10+02:00
N₂Ox
Masa całej cząsteczki tego tlenku wynosi 108u.
W cząsteczce tej mamy 2 atomy azotu o masie 2×14u =28u
Od masy całej cząsteczki odejmujemy masę azotu, a otrzymany wynik jest całkowitą masą tlenu w cząsteczce:
108u-28u= 80u
Otrzymaną masę dzielimy przez masę pojedynczego atomu tlenu, czyli 16u, otrzymany wynik jest liczbą atomów tlenu w cząsteczce tego tlenku azotu :
80u : 16u= 5
Tlenek ten ma wzór N₂O₅, a jego nazwa to tlenek azotu(V) lub pięciotlenek azotu.

Masy atomowe: tlenu (16u) i azotu (14u) odczytujemy z układu okresowego.
1 5 1