Zapisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jak sie da to w jonowym skróconym równania reakcji

azotan (V) glinu + chlorek magnezu

siarczan (VI) chromu (III) + azotan (V) srebra (I)

azotan (V) cynku + węglan potasu

siarczan (VI) glinu + fosforan (V) potasu
Bardzo Proszę O Rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T18:40:28+02:00
1) Al(NO3)3 + MgCl2 -> reakcja nie zachodzi, bo nie powstaje substancja trudno rozpuszczalna
2) Al2(SO4)3 + 6AgNO3 -> 2Al(NO3)3 + 3Ag2SO4(osad)
2Al3+ + 3SO42- + 6Ag+ + 6NO3- -> 2Al3+ + 6NO3- + 3Ag2SO4
3SO42- + 6Ag+ -> 3Ag2SO4
3) Zn(NO3)2 + K2CO3 -> ZnCO3(osad) + 2KNO3
Zn2+ + 2NO3- + 2K+ + CO32 -> ZnCO3 + 2K+ + 2NO3-
Zn2+ + CO32- -> ZnCO3
4) Al2(SO4)3 + 2K3PO4 -> 2AlPO4(osad) + 3K2SO4
2Al3+ + 3SO42- + 6K+ + 2PO43- -> 2AlPO4 + 6K+ + 3SO42-
2Al3+ + 2PO43- -> 2AlPO4

Powinno być dobrze, mam nadzieję że pomogłam:)
4 4 4