Odpowiedzi

2010-04-13T18:07:16+02:00

Lodowiec - to znaczne i trwałe nagromadzenie lodu powstałego w wyniku przeobrażenia śniegu .Pierwszy warunek trwałość, Ukształtowanie terenu jest drugim warunkiem powstawiania lodowców.
Stałość lodowca jest pozorna, lód jest bowiem w ciągłym ruchu. Pod wpływem ciśnienia wywieranego przez masy śniegu i firnu lód lodowcowy jest wyciskany i przemieszczany poza obszar zasilania. Najszybciej przemieszczają się lodowce w Grenlandii 1000 – 1300 m na rok.
Lodowce możemy podzielić ze względu na ich morfologię na:
a) pokrywy i czapy lodowe. – pokrywają zwykle duże i zwarte obszary. Przemieszczają się w wielu kierunkach.
b) Lodowce górskie i dolinne – wypełniają doliny , są ściśle ukierunkowane.
c) Lodowce przedgórskie takie w których spływające dolinami jęzory łączą się tworząc na przedpolu pokrywę lodową. Na chłodnych wodach w wyniku zamarzania tworzy się lód morski zwany pakiem lodowym.
Podsumowując:
1. Lodowce mogą powstać tam gdzie opady śniegu przewyższają jego ubytki powstałe w wyniku ich topnienia i sublimacji a ukształtowanie terenu pozwala na gromadzenie się lodu.
2. Lodowce szelfowe spływają z powierzchni lądowej na wody oceaniczne znajdujące się na obszarze szelfów kontynentalnych.
3. Pak lodowy jest to lód powstały w wynik zamarzania wody morskiej.
4. Do powstania trwałej zmarzliny czyli zmarzniętej wody podziemnej przyczynia się ujemna temperatura powietrza.
15 3 15
2010-04-13T18:09:45+02:00
1.Firn
-Pole firnowe
2.Lód firnowy
3.Lód lodowcowy
30 4 30
2010-04-13T18:10:57+02:00
-temp. ujemne przez cały rok,
-opady w postaci śniegu,
-zagłębienie terenu
4 5 4