Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T18:13:49+02:00
Wodogrzmoty Mickiewicza – wodospady w Tatrach Wysokich utworzone z trzech większych i kilku mniejszych kaskad (od 3 do 10 m) na Potoku Roztoka (w Dolinie Roztoki) wypływającym z Pięciu Stawów Polskich, ok. 1 km od jego ujścia do Białki. Wodospady te nazwane zostały Wodogrzmotami z racji huku, jaki powoduje spadająca nimi woda, zwłaszcza po dużych opadach. Trzy większe noszą nazwy: Wyżni Wodogrzmot, Pośredni Wodogrzmot i Niżni Wodogrzmot. Powstały one w miejscu, w którym woda pokonuje próg skalny, jakim Dolina Roztoki schodzi do Doliny Białki. Powyżej piętrzą się urwiska Turni nad Szczotami w masywie Wołoszyna. Nad Wodogrzmotami, na stokach Roztockiej Czuby rośnie reliktowy drzewostan modrzewiowo-limbowy.Siklawa, Wielka Siklawa – wodospad w Tatrach Wysokich na Potoku Roztoka. Największy wodospad w Polsce. Wodospad spada z progu ściany stawiarskiej oddzielającej doliny: Pięciu Stawów i Roztoki dwoma lub trzema strugami (w zależności od wysokości poziomu wody w Wielkim Stawie). Nachylenie ściany wynosi ok. 35°, wysokość progu ok. 64-70 m. Jest to największy (chociaż nie najwyższy) wodospad w Tatrach.


Stożek piargowy – rodzaj stożka usypiskowego utworzony z piargu, powstający u wylotu żlebu.
Tworzy się w górach na skutek akumulacji materiału skalnego pochodzącego z niszczenia stoków, cechuje się znacznym nachyleniem.


Żleb powstaje na skutek działalności żłobiącej (korazji) zsuwającego się materiału skalnego, wody opadowej i roztopowej, lawin kamienistych, a także lawin śnieżnych. Uwarunkowany jest przebiegiem spękań tektonicznych bądź też, w skałach osadowych, kształtuje się w ławicach skał mało odpornych.


Morskie Oko – największe jezioro w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potoku u stóp Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości 1395 m n.p.m.


Krajobraz wysoko górski -Alpy – najwyższe góry Europy. Ciągną się łukiem otwartym ku południu, od Zatoki Genueńskiej po Małą Nizinę Węgierską, na terytorium: Niemiec, Włoch, Francji, Szwajcarii, Liechtensteinu, Austrii i Słowenii. Długość Alp wynosi 1200 km, szerokość wynosi 150-260 km. Najwyższym szczytem jest Mont Blanc – 4807 m. Alpy dzielą się na Alpy Zachodnie, wyższe i masywniejsze, i Alpy Wschodnie, niższe, bardziej pocięte dolinami rzek. Linia podziału biegnie poprzecznym obniżeniem od Jeziora Bodeńskiego, doliną górnego Renu, przez przełęcz Splgen i dolinę San Giacomo do jeziora Como. W Zachodnich Alpach występuje strefa krystaliczna (Alpy Nadmorskie, Alpy Kotyjskie, Alpy Delfinackie, Alpy Graickie, Alpy Sabaudzkie, Alpy Pennińskie, Alpy Lepontyńskie, Alpy Berneńskie, Alpy Glareńskie) oraz wapienna i fliszowa (francuskie Alpy Wapienne, szwajcarskie Prealpy). W Alpach Wschodnich wyróżnia się strefę krystaliczną Alp Centralnych (Alpy Retyckie, Wysokie Taury, Niskie Taury, Alpy Noryckie, Alpy Kitzbhelskie) i 2 strefy wapienne: Północne Alpy Wapienne (Alpy Alagawskie, Tyrolsko-Bawarskie Alpy Wapienne, Alpy Salzburskie, Alpy Dolnoaustryjackie) i Południowe Alpy Wapienne (Alpy Bergamskie, Dolomity, Alpy Karnickie, Karawanki, Alpy Julijskie, Alpy Kamnickie).
2010-04-13T18:20:19+02:00
Wodogrzmoty Mickiewicza są to wodospady w Tatrach Wysokich utworzone z trzech większych i kilku mniejszych kaskad. Wodospady te nazwane zostały Wodogrzmotami z racji huku, jaki powoduje spadająca nimi woda. Towarzystwo Tatrzańskie w 1891 roku nadało imię Adama Mickiewicza Wodogrzmotom oraz Dolinie Rybiego Potoku na pamiątkę sprowadzenia w 1890 roku prochów wieszcza na Wawel.

Siklawa jest to wodospad w Tatrach Wysokich na Potoku Roztoka. Największy wodospad w Polsce. Wielka Siklawa najpiękniej wygląda w słoneczne dni, po obfitych opadach deszczu. Wokół niej, w rozpylonych kroplach wody, tworzą się wielobarwne tęcze. Siklawa była celem wycieczek górskich już na początku XIX wieku.

Stożek piargowy jest to rodzaj stożka usypiskowego utworzony z piargu, powstający u wylotu żlebu.Tworzy się w górach na skutek akumulacji materiału skalnego pochodzącego z niszczenia stoków, cechuje się znacznym nachyleniem.

Żleby powstają na skutek wietrzenia mechanicznego oraz erozyjnego działania gruzu skalnego, wód opadowych, roztopowych i lawin.

Morskie Oko –jest to największe jezioro w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potoku u stóp Mięguszowieckich Szczytów. Leży na wysokości 1395 m n.p.m. Jest to jezioro pochodzenia polodowcowego o charakterze karowo-morenowym. Wokół tego jeziora rosną okazałe limby. Przejrzystość wody wynosi 12 m. Występują tam wyraźnie oddzielone warstwy wody, tzw. termokliny. Morskie Oko dawniej nazywano Rybim Jeziorem lub Rybim Stawem, gdyż należy do nielicznych zarybionych w sposób naturalny jezior tatrzańskich. Żyją w nim pstrągi. Zasilane jest dwoma stałymi potokami: Czarnostawiańskim Potokiem, spływającym kaskadami Czarnostawiańskiej Siklawy oraz Mnichowym Potokiem, tworzącym Dwoistą Siklawę.

Krajobraz wysoko górski -Alpy – najwyższe góry Europy. Ciągną się łukiem otwartym ku południu, od Zatoki Genueńskiej po Małą Nizinę Węgierską, na terytorium: Niemiec, Włoch, Francji, Szwajcarii, Liechtensteinu, Austrii i Słowenii. Długość Alp wynosi 1200 km, szerokość wynosi 150-260 km. Najwyższym szczytem jest Mont Blanc – 4807 m. Alpy dzielą się na Alpy Zachodnie, wyższe i masywniejsze, i Alpy Wschodnie, niższe, bardziej pocięte dolinami rzek. Linia podziału biegnie poprzecznym obniżeniem od Jeziora Bodeńskiego, doliną górnego Renu, przez przełęcz Splgen i dolinę San Giacomo do jeziora Como. W Zachodnich Alpach występuje strefa krystaliczna (Alpy Nadmorskie, Alpy Kotyjskie, Alpy Delfinackie, Alpy Graickie, Alpy Sabaudzkie, Alpy Pennińskie, Alpy Lepontyńskie, Alpy Berneńskie, Alpy Glareńskie) oraz wapienna i fliszowa (francuskie Alpy Wapienne, szwajcarskie Prealpy). W Alpach Wschodnich wyróżnia się strefę krystaliczną Alp Centralnych (Alpy Retyckie, Wysokie Taury, Niskie Taury, Alpy Noryckie, Alpy Kitzbhelskie) i 2 strefy wapienne: Północne Alpy Wapienne (Alpy Alagawskie, Tyrolsko-Bawarskie Alpy Wapienne, Alpy Salzburskie, Alpy Dolnoaustryjackie) i Południowe Alpy Wapienne (Alpy Bergamskie, Dolomity, Alpy Karnickie, Karawanki, Alpy Julijskie, Alpy Kamnickie).

Trochę wizięłam z googli. Mam nadzieje że nic sie nie stało
xDD :**
PoZdRaWiaM
1 5 1