Odpowiedzi

  • halu
  • Rozwiązujący
2010-04-13T18:20:03+02:00
Tak więc, nad partyzanckim charakterem walk powstańczych zaważyło to że, powstańcy nie posiadali wyszkolonych jednostek wojskowych ani nie posiadali wystarczającego uzbrojenia do otwartej walki z przeciwnikiem, dlatego prowadzili swe działania jako partyzantka ponieważ, mogli w ten sposób pomimo swoich niedostatecznych środków i braków w uzbrojeniu oraz przeszkoleniu stawiać opór przeciwnikowi.
3 5 3