Zadanie 1
Oznacz przez y pole równoległoboku, którego bok ma 6 cm, a wysokość opuszczona na ten bok jest równa x cm. Czy wielkości x i y są wprost proporcjonalne? Wykonaj częściową tabelkę, określ zbiór argumentów i sporządź
wykres tej funkcji.

Zadanie 2
Który z następujących wzorów funkcji określa proporcjonalność prostą?
a) y=x
b) y=5x+1
c) y=0,8x
d) y=12
e) y=-4x
f) y=x²- 2x

To są zadania z podręcznika "Matematyka wokół nas" zadanie 2 i 7 strona 105

2

Odpowiedzi

2010-04-13T18:18:21+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:31:54+02:00
Rozwiązanie przesyłam w załączniku