1. Wymień różnice między DNA a RNA.
2. Opisz szczegółowo budowę DNA
3. Wyjaśnij rolę tRNA i mRNA.
4. Jak przebiega podział redukcyjny - mejoza?
5. Wiedząc, że brązowa barwa oczu u ludzi jest cechą dominującą nad niebieską, sprawdź, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia dzieci o niebieskich oczach, jeżeli matka ma brązowe oczy i jest heterozygotą, a ojciec ma niebieskie oczy.
6. Czy matka daltonistka i zdrowy ojciec będą mieć zdrowe dzieci?
7. Określ liczbę kodonów oraz liczbę nukleotydów w cząsteczce białka zbudowanej z 5 aminokwasów.
a) Liczba kodonów ………..
b) Liczba nukleotydów.......
8. Podaj trzy przykłady transgenicznych roślin i zwierząt.
9. Kto był matką Dolly?
10. Co to jest transgen?

1. Napisz, czego dotyczy różnorodność genetyczna?
2. Opisz znaczenie białek dla organizmu?
3. Z czego składa się nukleotyd?
4. Na czym polega zasada komplementarności?
5. Jak nazywali się uczeni, którzy opracowali model cząsteczki DNA?
10. Dlaczego mówimy, że kod genetyczny jest uniwersalny?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:35:06+02:00
DNa jest dwuniciowy i zawiera zasady azotowe A T G C
a Rna jest jednoniciowy i zawiera zasady azotowe A U G C
Dna składa się z dwóch nici skręconych (helisa) zasady mięcdzy nukleotydami na przeciwnych niciach połączone są wiązaniami wodorowymi.
trna transport aminokwasy z cytoplazmy do rybosomu
mrna przenosi informacje genetyczna z jądra do cytoplazmy
mejoza składa się zdwóch częsci P M A T i następnie tak samo w drugiej częsci
1 podział; mejozy polega na zredukowaniu liczby chromosomow
a 2 na wyrównaniu ilości materiału genetycznego.
P Aa aa
Aa Aa aa aa 50 %
tak jeśli matka jest nosicielką

5 kodonow
5*3=15
soja kukurydza pomidory
świnki świecące , mysz z uchem na plecach, rasy krów które produkują wiecej mleka od normalnych krow

owca która była w tym samym wieku co owieczka doli która się urodziła tyle wiem :D

gen przenoszony do komórek organizmu z innego

to samo co zmiennośc genetyczna która może byc wywołana mutacjami albo losowym rozejsciem sie chromosomow w czasie podziału komórki


z zasady azotowej reszty kwasu fosforowego deoksyrybozy rybozy

na łączeniu się zasad ze sobą zgodnie z wzorem T-A(2 wiązania) G-C ( 3 wiązania)
james Watson i Francis Crick

ponieważ w świecie ozywionym jest to uniwersalny zapis informacji genetycznej

:*
4 3 4