Odpowiedzi

2010-04-13T19:39:48+02:00
Nazywa się to emigracja. Większość Polaków wyjechała za granicę aby tam utworzyć armię i walczyć o wolność....
.Ciągłe prześladowania Polaków oraz chęć zagranicami kraju utworzenia armii gotowej do walki z zaborcami....
..Utworzenie Legionów Polskich z inicjatywy Henryka Dąbrowskiego...
..Polacy mieli nadzieję że Legiony wrócą do kraju i będą walczyć o wyzwolenie Narodu Polskiego...
.Naród Pruski i Rosja chciały usunąć Polskę z mapy świata oraz zniszczyć ducha patriotycznego Polaków. Zakazywano mówić i pisać po polsku, można było tylko mówić w języku zaborców.
1 1 1
2010-04-13T19:39:55+02:00
Germanizacja miała doprowadzić do wynarodowienia ludności polskiej, żyjącej na ziemiach, które w wyniku rozbiorów znalazły się w rękach państw zaborczych.
2010-04-13T19:42:18+02:00
Germanizacja- przymusowe posługiwanie się językiem niemieckim, który został wprowadzony do szkół, a także nie wolno było rozmawiać w swoim ojczystym języku.