Odpowiedzi

2009-11-04T17:19:40+01:00
Broń jest to każdy środek techniczny, który służy do zadawania bezpośrednich ciosów, przeznaczony do celowego rażenia ludzi i zwierząt oraz do niszczenia różnych obiektów, np. budynków i roślinności, a także
do ćwiczeń i uprawiania niektórych dyscyplin sportowych.

Broń można podzielić ze względu na zastosowanie. W zależności od zasięgu i skutków działania broń dzieli się na: broń konwencjonalną (każda broń palna nie będąca bronią masowego rażenia), o ograniczonych w przestrzeni i czasie skutkach działania, do której zalicza się wszelkie rodzaje broni białej (wszystkie środki służące do walki wręcz), broń strzelecką (lekka broń palna o kalibrze od 5,5 mm- broń małokalibrowa, do 20 mm- rusznica pancerna), większość dział artyleryjskich, a także np. niektóre pociski rakietowe, bomby lotnicze i głębinowe, miny, torpedy, oraz broń niekonwencjonalną (broń masowej zagłady, powodującą zniszczenia na bardzo dużych przestrzeniach.

Broń biała obejmuje:
- Broń obuchową (np. maczuga, topór)
- Broń drzewcową (np. oszczep, włócznia)
- Broń sieczną (np. miecz, szabla)
- kłującą (szpada)
- kłująco-sieczną (rapier)

Broń strzelecką można podzielić na:
- Broń krótką (pistolety, rewolwery)
- Broń długą (karabiny, pistolety maszynowe)

Natomiast broń masowej zagłady to:
-Broń jądrowa
-Broń chemiczna
-Broń biologiczna

Broń jądrowa
Broń o działaniu wybuchowym o wielkiej sile, wykorzystująca energię powstającą w czasie reakcji łańcuchowej rozszczepiania jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków

Broń chemiczna
Są to stosowane w konfliktach zbrojnych toksyczne substancje chemiczne oraz urządzenia służące do ich przenoszenia i rozprzestrzeniania, np. różnego rodzaju bomby lotnicze czy pociski artyleryjskie. Najczęściej są cieczami lub ciałami stałymi, rzadko natomiast gazami. Ze względu na sposób oddziaływania broni chemicznej na organizm ludzki, można wyróżnić środki:
-ogólnotrujące
-paralityczno-drgawkowe
-duszące
-parzące
-drażniące
-psychotoksyczne

Broń biologiczna
Broń, w której ładunkiem bojowym są głównie mikroorganizmy chorobotwórcze (wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki), czasem też zarażone owady lub gryzonie.
2009-11-04T18:42:35+01:00
ROŃ KONWENCJONALNA
· biała
1. sieczna
2. kująca
3. drzewcowa
4. obuchowa
· palna
a. strzelecka: kaliber do 20 mm
-pistolety, rewolwery do 50m
-pistolety maszynowe, karabinki automatyczne do 450m
-granatniki, ręczne i ciężkie karabiny maszyn. (zespołowa)
-wielokalibrowe karab. maszyn. (opancerzenie maszyn) 1300-2000m
b. artyleryjska: kaliber ponad 20mm
-moździerze i haubice
-armaty
-działa samobieżne, pojazdy opancerzone
· granaty ręczne
· miny
· torpedy
· bomby lotnicze
PROCH- mieszanka saletry potasowej, węgla drzewnego i siarki, o niewielkich właściwościach wybuchowych, podatna na impulsy mechaniczne
BROŃ JĄDROWA
Historia:
1. 1985 W. K. Roentgen odkrył promienie X
2. 1896 H.A. Becquerel odkrył zjawisko promieniotwórczości
3. 1898 E. Rutherford promieniowanie alfa ,beta i gamma
4. 1898 M. Curie-Skłodowska odkryła polon
5. 1919 E. Rutherford zaobserwował I reakcję jądrową
6. 1934 I. Joliot-Curie odkryła sztuczne promieniowanie
7. 1931-1938 E. Fermi uzyskał efekt sztucznej promieniotwórczości
8. 1939 O. Hahn stwierdził że w wyniku bombardowaniu uranu 235 zyskuje o połowę lżejszy pierwiastek promieniotwórczy bar 56
9. 1942 E. Fermi uruchomił na uniwers. w Chicago I reaktor jądrowy
10. 6.08.1945 zrzucono bombę atomową na Hiroszimę
11. 1954 zbudowano w ZSSR I elek. jądrową
RODZAJE BRONI
· jednofazowa (atomowa) rozszczepienie (Little Boy, Fatman)
· dwufazowa (termojądrowa) rozszczepienie-synteza (Greenhouse Item 24.05.1951)
· trójfazowa (płaszczowa, przekładaniec) synteza- rozszczepienie- synteza
· neutronowa (rodzaj dwufazowej) nie absorbuje neutronów
· zasalająca
1 kilotona (kt)- energia wybuchu 1000t trotylu (4g do zabicia człowieka)
· bardzo małej mocy do 1KT
· małej mocy 1-10 KT
· średniej mocy 10-100 KT
· dużej mocy 100-1000 KT
· wielkiej mocy ponad 1MT
ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE WYBUCHOWI
· błysk wybuchu jądrowego
· ognista kula
· grzyb atomowy
· grzmot wybuchu jądrowego
CZYNNIKI RAŻENIA WYBUCHU
· fala uderzeniowa ok. 50 %
· promieniowanie cieplne 35%
· promieniotwórcze skażenie terenu 10%
· promieniowanie przenikliwe 5 %
· impuls elektromagnetyczny 1 %
BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE (Chemiczna)
Specjalna grupa związków chemicznych, które poprzez bezpośrednie działanie na organizm człowieka lub przez skażenie środowiska mogą spowodować masowe porażenie ludzi, zwierząt, roślin
· paralityczno-drgawkowe: zwężenie źrenic, łzawienie, duszności, wymioty, ślinotok, bezdech, samorzutne oddawanie moczu i kału, drgawki, porażenie mięśni, utrata przytomności, śmierć (sarin-bezbarwny, bezwonny, soman- bezbarwny o słabym zapachu kamfory, V-gazy – bezbarwne bezwonne, tabun
· parzące: iperyt (gaz musztardowy, żółta oleista ciecz, zapachem przypominająca musztardę, chrzan i czosnek) iperyt azotowy, luziyt (rosa śmierci, bezbarwna ciecz o zapachu pelargonii)
· duszące: fosgen(bezbarwna, oleista ciecz), dwufosgen (o zapachu zbutwiałego siana)
· ogólnotrujące: blokują enzymy oddechowe, cyjanowodór (kwas pruski, bezbarwna ciecz o zapchu gorzkich migdałów), chlorocyjan (bezbarwny gaz o przenikliwym zapachu), arsenowodór (3x cięższy od powietrza, o słabym zapachu czosnku lub cebuli)
· drażniące: kaszel, łzawienie, ślinotok, wymioty, adamsyt, chloroacetofenon, chloropiktyba(żółta oleista ciecz o ostrym zapachu), CS
· psychochemiczne: LSD-25, meskalina(halucynacje, zaburzenia poczucia czasu i przestrzeni), psylocybina, sernyl (silne pobudzenie, utrata kontaktu z otoczeniem, majaczenie)
· roślinobójcze: pestycydy, herbicydy, defolianty
TOKSYNY:
· bakteryjne: jad kiełbasiany
· roślinne: kurara(paraliżuje), cykutotoksyna (występuje w szaleju jadowitym, pobudzenie, drgawki, wymioty)
· zwierzęce: fugu i mureny (paraliżują)
TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE
· amoniak (bezbarwny, ostry kaszel, obrzęk płuc)
· chlor (żółtozielony, niewydolność oddechowa, owrzodzeni spojówek, bóle głowy)
· kwas azotowy (żółty, zapalenie oskrzeli, rozedma płuc)
· kwas siarkowy (bezbarwny bezwonny)
1915 I raz użyto w Ipres w Belgii, 1925 podpisanie praw genewskich zabraniających używania, 1995 rozpalenie w tokijskim metrze przez sektą Najwyższej Prawdy sarinu, 1983-1988 używał Irak w wojnie z Iranem
BROŃ BIOLOGICZNA
Broń B, bakteriologiczna, broń masowego rażenia, w skład której wchodzą różne drobnoustroje chorobotwórcze oraz ich toksyny wywołujące epidemie chorób wśród ludzi, zwierząt i roślin
· wirusowa (ospa, grypa, ebola)
· bakteryjna (cholera, dżuma, wąglik
· riketsjowe (dur brzuszny, gorączka plamista, Q)
· grzyby rakotwórcze (mykotoksyny)
2009-11-04T19:16:15+01:00
Broń jest to każdy środek techniczny, który służy do zadawania bezpośrednich ciosów, przeznaczony do celowego rażenia ludzi i zwierząt oraz do niszczenia różnych obiektów, np. budynków i roślinności, a także
do ćwiczeń i uprawiania niektórych dyscyplin sportowych.

Broń można podzielić ze względu na zastosowanie. W zależności od zasięgu i skutków działania broń dzieli się na: broń konwencjonalną (każda broń palna nie będąca bronią masowego rażenia), o ograniczonych w przestrzeni i czasie skutkach działania, do której zalicza się wszelkie rodzaje broni białej (wszystkie środki służące do walki wręcz), broń strzelecką (lekka broń palna o kalibrze od 5,5 mm- broń małokalibrowa, do 20 mm- rusznica pancerna), większość dział artyleryjskich, a także np. niektóre pociski rakietowe, bomby lotnicze i głębinowe, miny, torpedy, oraz broń niekonwencjonalną (broń masowej zagłady, powodującą zniszczenia na bardzo dużych przestrzeniach.

Broń biała obejmuje:
- Broń obuchową (np. maczuga, topór)
- Broń drzewcową (np. oszczep, włócznia)
- Broń sieczną (np. miecz, szabla)
- kłującą (szpada)
- kłująco-sieczną (rapier)

Broń strzelecką można podzielić na:
- Broń krótką (pistolety, rewolwery)
- Broń długą (karabiny, pistolety maszynowe)

Natomiast broń masowej zagłady to:
-Broń jądrowa
-Broń chemiczna
-Broń biologiczna

Broń jądrowa
Broń o działaniu wybuchowym o wielkiej sile, wykorzystująca energię powstającą w czasie reakcji łańcuchowej rozszczepiania jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków

Broń chemiczna
Są to stosowane w konfliktach zbrojnych toksyczne substancje chemiczne oraz urządzenia służące do ich przenoszenia i rozprzestrzeniania, np. różnego rodzaju bomby lotnicze czy pociski artyleryjskie. Najczęściej są cieczami lub ciałami stałymi, rzadko natomiast gazami. Ze względu na sposób oddziaływania broni chemicznej na organizm ludzki, można wyróżnić środki:
-ogólnotrujące
-paralityczno-drgawkowe
-duszące
-parzące
-drażniące
-psychotoksyczne

Broń biologiczna
Broń, w której ładunkiem bojowym są głównie mikroorganizmy chorobotwórcze (wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki), czasem też zarażone owady lub gryzonie.