Przetłumacz zadnia na język angieslki
1. gdzie powinieniem wysiąść
2.ile to kosztuje?
3.gdzie idziesz?
4.czy kiedykolwiek byłeś w hiszpani?
5on ma brode i wąsy
6.ona pracuje jako kucharka
7.urodziłem sie w 1994 roku
8.pociąg odjeżdża o 11

2

Odpowiedzi

2010-04-13T18:18:16+02:00
1. Where should i get off?
2. How much is it?
3.Where are you going?
4. Have you ever been in Spain?
5. He has got a beard and mustache
6. She work as a cook
7. i was born in 1994
8. The train leaves at 11
2010-04-13T18:18:50+02:00
1.Where should he get off?
2. How much is it?
3. Where are you going?
4.Have you ever been in Spain?
5. He has got beard and moustache.
6. She works as a cook.
7. I was born in 1994
8. This train will be off at 11.