1. Rozwiąż równania
a) x+75=57
b) 1 i dwie trzecie +y =2¾
c) x-34= -35
d) 3x=2x + jedna siódma
e) 3-x= -2x
f) 5y=13
g) jedna siódma x = -2
h) -7b= siedem ósmych
i)7x +7 =35
j) 2-x= 5-2x
k) 69-x = x + 96
l)½x +5 = x + 8

2. Rozwiąż równania
podpowiedź: strony równania możemy ze sobą zamieniać: 97 =2x-5 oraz 2x-5 =97 to te same równania.
a) 97= 2x - 5
b) 43= 7+9x
c) 17= 11-12x
d) 3⅔ = ½x - ⅓

2

Odpowiedzi

2010-04-13T18:29:15+02:00
1.
a) x+75=57
x= -18
b) 1 i dwie trzecie +y =2¾
y=11/8-5/3
y= 33/24- 40/24
y= -7/24
c) x-34= -35
x=-1
d) 3x=2x + jedna siódma
x= 1/7
e) 3-x= -2x
x=-3
f) 5y=13
y=13/5
g) jedna siódma x = -2
x= -14
h) -7b= siedem ósmych
b= -1/8
i)7x +7 =35
7x=28
x=4
j) 2-x= 5-2x
2-5 = -2x+x
x= 3
k) 69-x = x + 96
-2x=27
x= -27/2
l)½x +5 = x + 8
-1/2x= 3
x= -6

2.
a) 97= 2x - 5
2x=102
x=51
b) 43= 7+9x
9x=36
x=4
c) 17= 11-12x
12x= -6
x=-2
d) 3⅔ = ½x - ⅓
1/2x= 4
x=8
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:55:54+02:00
Zad. 1.
a) x + 75 = 57
x = 57 - 75
x = 18
b) 1 2/3 + y = 2 3/4
1 8/12 + y = 2 9/12
y = 2 9/12 - 1 8/12
y = 1 1/12
c) x - 34 = - 35
x = -35 + 34
x = -1
d) 3x = 2x + 1/7
3x - 2x = 1/7
x = 1/7
e) 3 - x = -2x
-x = 2x = -3
x = -3
f) 5y = 13 | : 5
y = 13/5
y = 2 3/5
g) 1/7x = -2 | *7
x = -14
h) -7b = 7/8 | : (-7)
b = 1/8
i) 7x + 7 = 35
7x = 35 - 7
7x = 28 | : 7
x = 4
j) 2 - x = 5 - 2x
-x + 2x = 5 - 2
x = 3
k) 69 - x = x + 96
-x - x = 96 - 69
- 2x = 27 | : (-2)
x = - 13 1/2
l) 1/2x + 5 = x + 8
1/2 x - x = 8 - 5
- 1/2x = 3 | * (-2)
x = -6


zad. 2.
a) 97 = 2x - 5
2x - 5 = 97 | + 5
2x = 102 | : 2
x = 51
b) 43 = 7 + 9x
7 + 9x = 43
9x = 43 - 7
9x = 36 | : 9
x = 4
c) 17 = 11 - 12x
11 - 12x = 17
-12x = 17 - 11
- 12x = 6 | : (-12)
x = -1/2
d) 3 2/3 = 1/2x - 1/3
1/2x - 1/3 = 3 2/3
1/2x = 3 2/3 + 1/3
1/2x = 4 | *2
x = 8


Liczę na naj ;]


1 5 1