Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:36:26+02:00
tak dlarego, ze:państwo za pośrednictwem swojego aparatu tworzy prawo, które obowiązuje na jego terytoriach. państwo jest zobowiązane do zachowania porządku i bezpieczeństwa na całym terytorium jego jurysdykcji
państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu administracyjnego
wewnętrzne (socjalistyczne; interwencjonistyczne; etatystyczne)
państwo jest zobowiązane zarządzać gospodarką i finansami kraju
państwo jest zobowiązane zapewnić swoim obywatelom minimum środków do życia
państwo jest zobowiązane zorganizować system edukacji i instytucji kulturalnych, szerzących rozwój intelektualny obywateli
zewnętrzne
zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa przez niwelowanie zagrożenia agresją ze strony innych państw
państwo powinno organizować współpracę z innymi państwami
4 2 4