Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:23:25+02:00
1. a)
Dane:
v = 72km/h = 20m/s
r = 0,3 m
Szukane: f = ?; S = ?; T - okres czyli czas jednego obrotu
S = 2πr = 2*3,14* 0,3m = 1,884 m
T = S/v = 1,884 m /20m/s = 0,0942s
f = 1/T = 1/0,0942s = 10,62 Hz w przybliżeniu
Odp. Częstotliwość wynosi 10,62 Hz
b)
Okres obiegu sekundowej wskazówki zegara wynosi 60s ;)
c)Dane: m = 0,3kg r = 2m F = 15N
Szukane: v=?
F = mv^2/r
mv^2 = F*r
v^2 = (F*r)/m / √
v = √[(F*r)/m]
v = √[(15N*2m)/0,3kg]
v = 10 m/s
Odp. Prędkość liniowa wynosi 10m/s

2. Dane: f = 0,25 ; m = 20dag = 0,2 kg
Szukane F= ?
Ft - siła tarcia
Fc - siła ciężkości
Ft = Fc * f = m*g *f = 0,2kg *10m/s^2 * 0,25 = 5 N
Ft = F
F = 5N
Odp. Należy zadziałać siłą 5N

3.a)Dane: p = 30 kg*m/s; Ek = 180J
p = m*v
v = p/m

Ek = (mv^2)/2
Ek = [m*(p/m)^2]/2 ///m się skróci
Ek = p^2/m * 1/2
p^2/m = 2Ek
m = p^2/2Ek
m = 900/360
m = 2,5 kg
Odp. Masa ciała wynosi 2,5 kg

b) Dane: h = 5m
Szukane: v
h = (g*t^2)/2
g*t^2 = 2h
t^2 = 2h/g /√
t = √(2h/g)
t = √(2*5m/10m/s^2)
t = √(10m/10m/s^2)
t = 1s

g = v/t ----- bo v0 = 0m/s
v = g*t = 10m/s^2 * 1s = 10m/s
Odp. Prędkość końcowa bedzie wynosiła 10m/s

4.a)
Dane: Ft = 2N; W = 1J
Szukane: s = ?
Jest to ruch jednostajny, więc F = Ft
W = F*s
s =W/F
s = 1J/2N
s = 1/2m
odp. Odległosć ta wynosi 0,5 m
b)Dane:m = 200kg, h1= 3m hc = 20m
Szukane: W = ?; s = ?; Fc = ?
s = hc- h1 = 20m - 3m = 17m
Fc = m*g = 200kg *10m/s^2 = 2000N
W = Fc*s = 2000N * 17m = 34 000 J
Odp. Dźwig wykonał pracę 34 kJ
c)
W czasie 10 min urządzenie wykonuje pracę 300J, więc
W = 200J
t = 10min = 600s
P = W/t = 300J/600s = 0,5 W
Odp. Moc urządzenia wynosi 0,5 W

5.
T jest wprost proporcjonalne do √l
T - okres ; l - długość wahadła
4*√l = √16l . Długość powinna się zwiększyć 16 razy.
6. Dane: f = 50Hz; λ = 2m
Szukane: v = ?
λ = v/f
v = λ * f = 2m *50Hz = 100m
Odp. Długosć fali wynosi 100m


Licze na naj bo się opisałem.....