1 .Oblicz pole powierzchni bocznej wolca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 5m wokół boku.

2. Oblicz wysokość słupa w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o objętości 3 m3 , jeśli krawędź podstawy ma dł 0,5m .

3. Długość krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 13cm, a przekątna podstawy ma długość 10cm. Jaką wysokość ma strosłup? .

4.
Kąt nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy wynosi 45 Stopni , a długość jest równa 3cm . Oblicz objętość stożka .

Bardzo proszę o szybką odp jutro ma z tego spr

1

Odpowiedzi

2010-04-13T18:40:39+02:00
1.kwadrat ma wymiary 5cm na 5cm. jeśli obrócimy go wokół któregoś z boków(obojętnie którego)(czyli dorysujemy obok którejś ściany taki sam kwadrat) powstanie nam walec o wymiarach 5cm na 10cm.
wzór na przeprój poprzeczny walca to:a*b
czyli 5cm*10cm=50cm kwadratowych