Odpowiedzi

2010-04-13T21:20:31+02:00
Wielka Brytania do końca XVIII w. Belgia, Holandia , kraje skandynawskie) ...... Kuria municypalna trudniła się w zasadzie drobnymi sprawami administracyjnymi .... (Istnieją pewne podobieństwa i różnice jeżeli chodzi o strukturę tych organów ...... Funkcjonują organy monarchii stanowej. Duma Bojarska; Sobór Ziemski ...