1.Wielokąt ma siedem przekątnych wychodzących z jednego wierzchołka. Tym wielokątem jest:
a) siedmiokąt b) ośmiokąt c) dziewięciokąt d) dziesięciokąt
2.Obwód rombu w skali 2:1 wynosi 72cm. Długość boku w skali 1:4 jest równa:
a)2,5cm b)2,25cm c)5cm d)4,5 cm
3.różnica iloczynu oraz ilorazu liczb 3,5 i -1/7<ułamek jedna siódma> jest równa:
a)-24 b)24 c)12 d)-12
4.Jaką próbę ma przedmiot ze złota, w którym jest 20g miedzi i 60g czystego złota?
a) 0,750 b)0,800 c) 0,585 d)0,375
5.ile razy pole kwadratu o boku 8 cm jest większe od pola kwadratu o boku dwa razy mniejszym?
a) o 4 b) 4 razy c)o 2 d) 2 razy
6.liczba 1240000 zapisana w notacji wykładniczej to:
a)12,4*10 do potęgi 5
b)1,24* 10 do potęgi 6
c) 0,124*10 do potęgi 7
d)124*10do potęgi 4
7.Liczba trzycyfrowa której cyfrą setek jest x dziesiątek y jedności z , to:
a)xyz b)x+y+z c)100x+10y+1z d)zyx
8.które zdanie jest fałszywe:
a) w trójkącie równobocznym wysokości są równej długości
b)w trójkącie równobocznym wysokość dzieli bok na połowy
c) w trójkącie równobocznym każda wysokość dzieli kąt wewnętrzny na połowy
d)środek okręgu opisanego na trójkącie równobocznym dzieli wysokość na połowę

9.ile trzeba wpłacić pieniędzy do banku by po roku czasu uzyskać 650 zł odsetek? Oprocentowanie roczne wkłądów wynosi 13%
a)0,13*650zł b)7500 zł c)5000zł d)6500zł

10.która z liczb spełnia nierówność 3,5x-8<2x+4?
a)8 b)10 c)-4 d)12,5

1

Odpowiedzi

2010-04-13T18:47:00+02:00
1) d
2)b
3)a
4)a
5)b
6)a
7)c
8)b
9)c
10)a