Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T07:48:00+02:00
Komunikacja interpersonalna(międzyludzka) to proces ciągłego przekazywania komunikatu między jego źródłem9nadawcą) a odbiorcą tego komunikatu.
Komunikacja może być werbalna(za pomocą słów pisanych lub mówionych) i komunikacja niewerbalna( za pomocą gestów)
Istnieją takie komunikaty jak:
*jednokierunkowe- mają miejsce wówczas gdy nadawca nie może na bieżąco sprawdzić w jaki sposób odbiorca reaguje na komunikat
*dwukierunkowe- gdy odbiorca i nadawca na bieżąco zamieniają się rolami i śledzą proces komunikacji
Komunikację dzielimy również na:
*pionową- która może być skierowana ku dołowi lub ku górze
*poziomą- która może być formalna lub nieformalna
Rodzaje komunikatów w zależności od treści jakie chcemy przekazać:
*krytyczne- mające na celu wzbudzenie poczucia winy i przekazanie komuś, że coś jest nie w porządku
*strukturalne- daje wskazówki lub przepis na postępowanie pouczając jak należy się zachowywać
*opiekuńcze- przekazujący komunikat włącza się do rozwiązywania problemu, udziela pomocy
*wspierające- dające możliwości działania drugiej osobie
1 3 1