Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T10:36:12+01:00
Powiat Olsztyński:
1 Gmina Barczewo
-Gmina Barczewo posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego”.
2 Gmina Biskupiec
-Rezerwat „Dębowo” utworzony w 1954 r
-Rezerwat „Zabrodzie” - rezerwat florystyczny utworzony w 1972 r
Gmina Biskupiec posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego”.
Na terenie gminy Biskupiec znajduje się również kilka interesujących użytków ekologicznych. „Rozlewisko Łaki Dymerskie” - użytek ekologiczny ustanowiony w 1993 r.
3 Gmina Dobre Miasto
Dobre Miasto posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny”,
4 Gmina Dywity
Gmina Dywity posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny”.
5 Gmina Gietrzwałd
-Na terenie gminy znajduje się rezerwat „Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce”, 3 parki wiejskie oraz 16 pomników przyrody.
Gmina Gietrzwałd posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny”
6 Gmina Jeziorany
rezerwat - „Ustnik”
Gmina Jeziorany posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny”
7 Gmina Jonkowo
rezerwaty: „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” oraz „Kamienna Góra”.
Gmina Dywity posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny”.
8 Gmina Kolno
rezerwat „Bukowy” – leśny oraz 3 pomniki przyrody. Gmina Kolno posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko–Mrągowskich”.
9 Gmina Olsztynek
-Rezerwat „Bagno Nadrowskie"
-Rezerwat „Rzeka Drwęca”
Gmina Olsztynek posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno”
Ochroną pomnikową objęto następujące drzewa i głazy: Jałowce koło wsi Mierki, na północnym brzegu jeziora Borówko i Klimont; buk (odmiana czerwona) w podworskim parku w Sitnie; dąb szypułkowy "Jarosław" koło wsi Nadrowo oraz w dolinie rzeki Marózki; lipa drobnolistna koło wsi Łutynowo; trzy głazy narzutowe w leśnictwie Mierki
10 Gmina Purda
- rezerwat „Jezioro Kośno”
- oraz częściowo rezerwat „Las Warmiński”
Gmina Purda posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej”.
11 Gmina Stawiguda
zlewnia rzeki Pasłęki z jeziorem Wulpińskim, Wymój i Plusznym
zlewnia rzeki Łyny z jeziorami Bartąg, Kielarskim, Ustrych i Łańskim
kompleksy o charakterze puszczańskim
Do ważnych obszarów chronionych należy rezerwat „Las Warmiński”
Gmina Stawiguda posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny”; „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki”.
12 Gmina Świątki
Na jej terenie znajduje się część rezerwatu „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”.
Gmina Świątki posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny”