Odpowiedzi

2010-04-13T18:43:40+02:00
1. powinien wywodzić się z arystokracji
2. Powinien być piękny, przystojny i doskonale wyekwipowany
3. Silny i wytrzymały
4. Obowiązkiem bycia rycerzem było współzawodnictwo i zdobywanie sławy
5. Nie może korzystać ze słabości przeciwnika
6. W drużynie obowiązywała solidarność i równość
7. O sławie rycerza świadczyła liczba zwycięstw oraz styl walki( kiedy jeden z rycerzy spadł z konia, drugi też schodził z konia dla wyrównania szans)
8. Rycerz musiał dbać o honor i bronić go także w czasie pokoju( zobowiązany był dbać o majątek i dobre imię swego pana, służyć mu radą i opiekować się nim)
9.Powinien mieć damę swego serca i dbać o jej dobre imię.
10. Rycerz miał otaczać opieką sieroty, wdowy, ubogich i słabych
11. Najważniejszą powinnością była obrona kościoła i wiary chrześcijańskiej.